2009

Σωματείο εθελοντών Μεσσήνης, Χριστουγεννιάτικη γιορτή εθελοντών 2009

Σωματείο εθελοντών Μεσσήνης, Γιορτή εθελοντών, ημέρα δεύτερη, καλοκαίρι 2009

Διήμερη γιορτή του Σωματείου, ημέρα δεύτερη (1/4)

Σωματείο εθελοντών Μεσσήνης, Γιορτή εθελοντών, ημέρα δεύτερη, καλοκαίρι 2009

Διήμερη γιορτή του Σωματείου, ημέρα δεύτερη (2/4)

Σωματείο εθελοντών Μεσσήνης, Γιορτή εθελοντών, ημέρα δεύτερη, καλοκαίρι 2009

Διήμερη γιορτή του Σωματείου, ημέρα δεύτερη (3/4)

Σωματείο εθελοντών Μεσσήνης, Γιορτή εθελοντών, ημέρα δεύτερη, καλοκαίρι 2009

Διήμερη γιορτή του Σωματείου, ημέρα δεύτερη (4/4)