Η φιλοσοφία μας

     Επωνυμία του Σωματείου μας είναι "Εθελοντισμός για Όλους". Έμβλημά του - και όχι τυχαίως - είναι δύο χέρια ενωμένα που αγκαλιάζουν το ρολόι της Μεσσήνης, σήμα κατατεθέν της πόλης μας, με την έννοια του ενδιαφέροντος και του κοινού αγώνα για αυτήν. Ο λογότυπος του Σωματείου, επίσης, επισημαίνει και προτρέπει όλους να ασχοληθούν με τη διάδοση του Εθελοντισμού, ο καθένας από τη δική του θέση και αναλόγως προς το χρόνο που διαθέτει.

    Ο εθελοντισμός ως αξία ανθρωπιστική είναι αγάπη έμπρακτη και εμπεριέχει ιδιαίτερες αξίες,όπως η φιλαλληλία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο εθελοντισμός αποκλείει την έννοια της φιλανθρωπίας με τη στενή έννοια της ελεημοσύνης, του οίκτου και της διαπαιδαγώγησης. Στόχος του είναι η κατανόηση.

    Ο εθελοντισμός φέρνει τον εθελοντή μέσα στα γεγονότα και παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα να προσπαθεί.

    Εθελοντής, όπως είναι φυσικό,είναι ο ενεργός πολίτης, ο υπεύθυνος πολίτης. Θέλει το συνάνθρωπο συνασπισμένο δίπλα του, σε μια έκφραση συλλογικότητας . . . γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλο.

    Το Σωματείο  αναπτύσσει διττή τομεακή δράση. Οι δράσεις του αναφέρονται στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και σε δράσεις ενημέρωσης και προαγωγής του πολιτισμού.