Μπορώ να βοηθήσω σε δράσεις ως

Α.  Πολίτης

Ο πολίτης μπορεί να βοηθήσει σε όσες δράσεις επιθυμεί αναλόγως προς το χρόνο που διαθέτει, την ηλικία και τα ενδιαφέροντά του.

1. Εθελοντική αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Σωματείου μας. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται οργανωμένα από το Σωματείο μας  Νοέμβριο και Μάϊο καθώς και μεμονωμένα σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο για την Τράπεζα του Σωματείου μας.

2. Σίτιση:

α) Βοήθεια στην αγορά τροφίμων, μεταφορά και διανομή αυτών.

β) Παραλαβή, μεταφορά και διανομή μαγειρευμένου φαγητού.

3. Προσφορά οικονομικής βοήθειας.

4. Χορηγία τακτική ή έκτακτη για συγκεκριμένη δράση (π.χ. για την κάλυψη διατροφικών αναγκών ενός παιδιού ή υπερήλικα, χρηματική ενίσχυση για σπουδές οικονομικά αδύναμων μαθητών ή σπουδαστών  .  .  . )

5. Προσφορά ειδών ένδυσης και εξοπλισμού οικιών.

6. Βοήθεια στο διάβασμα μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν οι γονείς αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

7. Δημιουργική απασχόληση Α.Μ.Ε.Α. με διάφορα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

8. Προσφορά βιβλίων για την δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.

9. Εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ανθρώπων (π.χ. συνταγογράφηση φαρμάκων, θεώρηση βιβλιαρίων υγείας .  .  . ), συνοδεία   ανήμπορων συνανθρώπων σε φορείς Πρόνοιας και Υγείας.

10. Συντροφιά σε μοναχικούς ανθρώπους.

11. Ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή Α.Μ.Ε.Α.

12. Γραμματειακή υποστήριξη (γνώση Η/Υ)

13. Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνει το Σωματείο (π.χ. σεμινάρια για Η/Υ,  περιβάλλον, λαογραφία, πρώτες βοήθειες)

14. Συμμετοχή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, σύνταξη  άρθρων, βιντεογραφία, φωτογράφιση, κατασκευή χειροτεχνιών.

15. Προσφορά εργασίας για άνεργους εθελοντές, μέλη και φίλους του Σωματείου μας.

16. Δικές σας ιδέες - προτάσεις.

 

Β.  Ν.Π.Δ.Δ.

Η αρωγή της πολιτείας είναι πολύτιμη για την ανάπτυξη κοινωφελούς δράσης.

1. Χορηγία για συνδιοργάνωση πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

2. Δημιουργική απασχόληση Α.Μ.Ε.Α. με διάφορα προγράμματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Γ.  Ν.Π.Ι.Δ.

Η συνεργασία συλλόγων, σωματείων, ιδρυμάτων είναι καθοριστικής σημασίας για ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και προάγουν τον πολιτισμό.

1.. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός στην Eurobank Ergasias με αριθ.  0026-0317-74-0100669237, στον οποίο γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές.