Κοινωνικής αλληλεγγύης

Οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελούν προτεραιότητα του Σωματείου μας και αποσκοπούν στην ανακούφιση πασχόντων συνανθρώπων μας και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

  •  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ίδρυση:Νοέμβριος 2006

- Δύο εθελοντικές αιμοδοσίες ετησίως (Μάϊο & Νοέμβριο) στο Κέντρο Υγ. Μεσσήνης

Κάλυψη μελών και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

- Σε καθημερινή βάση σε άτομα και οικογένειες ευάλωτες στη φτώχια.

- Καλάθια αγάπης, προσφορά τροφίμων και γλυκισμάτων στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πολύτιμη αρωγή:

     -Catering Μεσσηνιακό (2722023600,  www.messiniako@yahoo.gr)

     -120 Π.Ε.Α. - Καλαμάτα

  • ΦΩΛΙΑ ΓΝΩΣΗΣ

- Εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιπτώσεις που οι γονείς αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία εθελοντών και συνταξιούχων εκπαιδευτικών.

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Αναπτύσσονται προγράμματα για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους με τη σενεργασία εθελοντών και τη ΝΕΛΕ Καλαμάτας.

  • ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

- Ρούχα, βιβλία, γραφική ύλη και παιχνίδια σε συναθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

  • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

- Παροχή υλικής βοήθειας μετά από αξιολόγηση των αναγκών τους.

- Συντροφιά σε μοναχικά άτομα

- Συνοδεία σε φορείς πρόνοιας και υγείας

- Κατ' οίκον παροχή υγειονομικής φροντίδας σε πάσχοντα άτομα

-Ενέργειες υποβοήθησης και κοινωνικής στήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν έκτακτες και ιδιαίτερες δυσκολίες.

- Συνεργασία με Ν.Π.Δ.Δ.. και Ν.Π.Ι.Δ.

- Συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης