Δράσεις

Το Σωματείο αναπτύσσει τομεακή δράση, που αναφέρεται σε προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και στον τομέα του πολιτισμού. Οι δράσεις μας συντονίζονται και πραγματοποιούνται από επιτροπές που ορίζει το Δ.Σ. και από μέλη ή φίλους του Σωματείου μας.